മീനും ബീഫും ഉൾപ്പെടുന്ന ഇലയിൽ ഊണ് | Kerala Banana Leaf Meals with Fish Fry + Fish Curry + Beef


A thoughtfully curated selection of the best SEO Tools for your website.
Are You Ready to Take the Challenge of the Digital Marketing Lifestyle ??!
We do have a selection of domains of which we feel might benefit your business.
Most Recent Links Submitted To Our Network.
Daily Updated … In A World Where Money Seems To Matter.
MOST ACTIVE CRYPTOCURRENCIES
Evaluate the way we fare versus our major opponents and then see just what hosting deal could be the ideal match for you.
AutoSubmits – Add Your Link
Auto Submits – MMA Banner

We are in Aranmula – Pathanamthitta. Just starting our foodploration from Malakkarethu House (Jojichayan’s Homestay by the banks of Pamba River). We had a wonderful breakfast with puttu and green gram. Then a refreshing drink made out of coconut milk. And the big feat was getting ready – Kerala’s Special Banana Leaf Meals. Here, the meal included many curries, fish curry, beef fry, cassava, fish fry, and many more. It was a wonderful stay and awesome lunch at Malakkarethu House. ആറന്മുളയിൽ പമ്പാനദിയുടെ തീരത്തുള്ള ജോജിച്ചായന്റെ ഹോംസ്‌റ്റേയിൽ ഒരു കിടിലൻ ഊണ് കഴിച്ചു. ഇലയിൽ ഊണ്. കപ്പ. മീൻ കറി, ബീഫ് കറി, മീൻ പൊരിച്ചത്, അങ്ങനെ ഒരു നീണ്ട നിര തന്നെ ആയിരുന്നു ഇലയിൽ. ചേന മെഴുക്കുപുരട്ടി, എരിശ്ശേരി അങ്ങനെ കുറെ പച്ചക്കറി വിഭവങ്ങളും. കുഞ്ഞുമോൾ ചേച്ചി അടുക്കളയിൽ മീൻ വറുക്കുന്നതും കറികൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതും കണ്ടു, ഇലയുടെ മുമ്പിൽ ഇരുന്നപ്പോൾ എല്ലാം ഒന്നിനൊന്നു രുചികരം.
Details of the Homestay: Malakkarethu House
Location Map: https://g.page/Malakkarethu?share
Address: M. K. Road Aranmula, Kozhencherry, Kerala 689533
Website: http://www.malakkarethuhouse.com/
Contact Number: +919847353056
Subscribe Food N Travel: https://goo.gl/pZpo3E
Visit our blog: FoodNTravel.in
My Vlogging Kit
Primary camera: Canon M50 (https://amzn.to/393BxD1)
Secondary camera: Nikon Z50 (https://amzn.to/3h751CH)
B-rolls shot on: Fujifilm XT3 (https://amzn.to/2WkRuzO)
Mic 1: Rode Wireless Go(https://amzn.to/3j6Kb8E)
Mic 2: Deity V-Mic D3
Light: Aputure Amaran AL-MX Bi-Color LED Mini Pocket Size Light (https://amzn.to/397IzXt)


Recommedations ...

Memberships - You may want to promote one of your own products. These recommendations will be seen on every singular post page of this website ... Register !!!

Wana Website | Hosting - Cloud Website Hosting packages equipped with a number of Free Bonuses. You’ll get the simple to use Control Panel, which is available in more than ten languages and also includes a 'one click' Apps Installer. We use ZFS storage for maximum safety of your info. A New Way Of Thinking.Latest Posts